Levens coaching of loopbaancounseling

Duur; half tot 1 jaar, Doel; ontwikkeling.

 

Het leren hanteren van loopbaandilemma’s. (Zelf leren oplossen). Het gaat dan met name om vaardigheden als zelfreflectie, oordeelsvorming, kiezen, plannen en evalueren

Typische loopbaan-dilemma’s zijn onder meer

  • Je hebt een tegenstrijdige identiteit en weet onvoldoende waar je voor staat.

  • Je voelt je niet meer thuis in de organisatie waar je werkt. De vraag is of je je eigen waarden voldoende kent en of deze botsen met die van de organisatie?

  • Je kan of durft niet te kiezen. De manier van kiezen is eenzijdig gevoelsmatig of rationeel.

  • Je hebt een dilemma als het gaat om zelfbepaling; je stuurt te veel of juist te weinig

Dit model leent zich uitstekend om zaken op een diepgaander niveau aan te pakken, waardoor je jezelf op een hoger plan weet te brengen en loopbaan dilemma’s zelfstandig weet op te lossen

Werkwijze

  1. Intakegesprek

  2. De nadruk ligt op coaching met behulp van gesprekken, waarin overlevingsmechanismen, belemmerende overtuigingen en disfunctionele patronen aan de orde kunnen komen. In vervolgsessies kan aan bod komen hoe je je los maakt van belemmerende overtuigingen en hoe je kan experimenteren met nieuw gedrag. Vanzelfsprekend zijn dit processen die meer tijd vragen en ook na de loopbaanbegeleiding voortgezet kunnen worden.

  1. Trainingen van vaardigheden met leerexperimenten kan ook een onderdeel zijn van het traject, bijv. grenzen leren stellen, maar ook plannen, visie ontwikkelen, meer naar eigen gevoel leren luisteren, maar ook praktische zaken zoals sollicitatie- en netwerkvaardigheden kunnen daartoe behoren.

Vanaf €1570,-