Keuze begeleiding/Loopbaan Coaching

Duur; 2 tot 6 weken Doel; Actie en een snelle oplossing

 Je hebt een eenvoudige actuele loopbaanvraag en we benaderen deze vraag als iets wat we kunnen ‘diagnosticeren’ waarna we een ‘recept’ uitschrijven. Het past ook goed bij cliënten die op zich wel weten wat ze willen, maar daarin bevestigd willen worden, of bij jonge mensen die nog geen werkervaring hebben waaraan zij kunnen refereren.

  • Intelligentietests

  • Persoonlijkheidsonderzoek

  • Belangstellingsvragenlijst

  • Simulatieopdrachten of rollenspel

Je krijgt dan advies over te volgen keuze bij opleidingen of beroepsrichtingen. Loopbaanscans of careerscans passen uitstekend in dit model omdat ze in korte tijd als het ware een foto maken van het potentieel en het ambitieniveau van jou.

Werkwijze

  1.  Intakegesprek

  2. Loopbaanassessment (testen die de persoonlijkheid, vaardigheden, competenties en ambitie meten) Afhankelijk van de soort vraag kan het accent wat meer liggen op het ‘kunnen’ (Wat zijn mijn management competenties?) of op het ‘willen’ (Wil ik wel leidinggeven of eerder specialist blijven?)

  3. Rapportage en nabespreking. Er wordt een rapport opgesteld waarin wordt beschreven wat de oorspronkelijke vraagstelling was, wat de belangrijkste bevindingen zijn in relatie tot die vraag, het functie- en brancheprofiel en het loopbaan advies, Gaat de vraag om het kunnen dan wordt er een ontwikkel advies gegeven, zodat je een overzicht krijgt van je sterke en zwakke competenties.