Counseling /Competentie Coaching

Duur; 2 tot 4 maanden Doel; inzicht.

 

Nadruk ligt op het in beweging komen. ‘Hoe geef ik verder ínvulling of vorm aan mijn loopbaan? Wie ben ik en waar sta ik voor?

Counseling staat voor psychologische advisering ten behoeve van werk gerelateerd problematiek, waarbij zo veel mogelijk wordt gestreefd naar zelfinzicht en zelfsturing. Je leert zelf beslissingen nemen op het gebied van je loopbaan. Omdat je je eigenschappen en je voorkeuren tot zijn recht wil laten komen in een evt. nieuwe functie, staat zelfconceptverheldering hierin centraal. Samen verminderen we (inter)- persoonlijke problemen die jouw vervolgstap in de weg kunnen staan. Vraagt veel van je zelfreflectie en abstractievermogen.

Werkwijze

  1. Intakegesprek

  2. Reflectieopdrachten, open opdrachten en associatieve oefeningen Ontsluiten van datgene waar men minder bewust van is. Deze oefeningen zijn sterk gericht op het vergroten van het zelfinzicht, en het expliciteren van waarden, behoefte en ambitie. Kan evt. gecombineerd worden met testen.

  3. Serie van 3 tot 6 coaching gesprekken. Het accent verschuift van analyseren naar trainen en leren.

                                    

€ 765,-